top of page

Historien om Lekvollhagan

Lekvollhagan gård i Vallset, er fra 1800-tallet. På 1900 -tallet livnærte gårdsfolket seg på gris og jordbærdyrking. Eiere i dag, kjøpte gården i 2010, og Lekvollhagan barn & familie ble etablert i 2012. Lekvollhagan barn & familie startet opp med avlastningstilbud for barn og ungdom i alderen 5-18 år, og et barn – familiesenter for familier med barn inntil 6 år. På grunn av økende etterspørsel av avlastningstjenester, ble avlastningstilbudet utvidet og familietilbudet lagt på is.

 

I perioden frem til 2018, har deler av låven blitt omgjort til bolig. I 2018 ble første boligen for heldøgn omsorgstjenester etablert. Høsten 2022 ble den andre boligen i låven ferdigstilt. Lekvollhagan barn & familie har i dag 35 medarbeidere fordelt på ca. 20 årsverk, fordelt på tilbudene.

Bilde46.png

Familien som bor på Lekvollhagan Gård

I hovedhuset på gården bor en kjernefamilie på fem, og i leiligheten "Sørenden" bor to besteforeldre. To av familiens barn er voksne, hvor den eldste har flyttet ut. De voksne som driver gården og som er en del av ledelsen i Lekvollhagan barn & familie, utgjør en trygg kjerne av voksne, som nesten alltid er til stede, enten nært ved eller i bakgrunnen. Ungdommer har uttrykket at det kjennes ekstra trygt at det er noen voksne som er en del av deres hverdags-nettverk, som alltid er der. Ungdommene erfarer «normalaktivitet» og har uttrykket at det er hyggelig å være en del av denne naturlige aktiviteten i et lite fellesskap. De voksne som jobber på Lekvollhagan, uttrykker at de opplever «gårdsfamilien» som tilstedeværende og engasjerte.

familie.jpg
VINTER STRÅ.jpg

Organisasjonskart

Organisasjonskart.png

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er omkringliggende kommunale virksomheter, herunder Barneverntjenester, Oppvekst og Helse- og omsorgstjenester. Lekvollhagan opplever eksisterende samarbeid som godt, ærlig og utviklende.

I tillegg omkringliggende virksomheter, samarbeider Lekvollhagan med følgende aktører / instanser: 

oslo-universitetssykehus-ous-logo-vector.png
Apotek1_logo_liggende_pay.png
hest og helse.png
sykehuset innlandet.jpg
rbup.png
statsforvalter lekvollhagan.jfif

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page