top of page

Standardisert forløp

Det standardiserte forløpet består av ulike faser

med ulike oppgaver og fokusområder. 

Standard i boligene

Her hos oss, gjelder standardisert forløp og ungdommenes behov i sentrum.

Rammeverk & faser

Standardisert forløp fungerer som et faglig administrativt rammeverk med tidsplan og maler for gjennomføring og registrering av faglig innhold. Forløpet legger føringer for arbeidsflyten, medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie, skole/jobb, barnevern- og helsetjenester. Forløpet starter ved henvendelsen og varer til ungdommen flytter ut. Med dette standardiserte forløpet som grunnlag, er det rom for individuell tilrettelegging

 

I Bufdirs nasjonale veileder for standardisert forløp i omsorgsinstitusjoner beskriver standardisert forløp på følgende måte: 

Informasjon & medvirkning

Oppholdet på institusjon legger til rette for å skape positiv personlig utvikling hos ungdommen. For å lykkes med dette, er trygghet og forutsigbarhet for ungdommen og familien deres en viktig forutsetning. Derfor skal ungdommer og foreldre gis oversikt, god informasjon og få medvirke i avgjørelser og i tiltak som blir gitt gjennom hele plasseringsperioden. 

 

Profesjonell omsorg

Standardisert forløp skal sikre at ungdommen får profesjonell omsorg som vektlegger 

  • medvirkning fra barn og foreldre/familien  

  • samarbeid med aktører som leverer samtidige tjenester til ungdommen, som skole og helse 

  • systematisk oppfølging og evaluering av mål og tiltak 

  • utøvelse av omsorg og tiltak på en måte som er overførbar til ungdommens fremtidige utvikling 

  • gode planer for hva som skal skje etter utflytting 

 

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page