top of page
bolig.jpg

Uteområdet

Lekvollhagan sitt uteareal består av stor hage, på ca. 6 mål, i tillegg til omkringliggende jorder og skog, en parkeringsplass foran låven, samt parkeringsplasser ved boligen Jordbærstua. Det er opparbeidet plen mellom enhetene Låve og Jordbærstua, samt beplantning i skråninger. Gården ligger i hellende terreng. Det er rikelig med plass til uteaktivitet og det er flere sittegrupper med måltidsmuligheter, som kan benyttes.

Nylige bilder fra Instagram

bottom of page